EMT presentarà en ACTIVA’T els seus serveis per a persones amb mobilitat reduïda

 In Noticias

EMT VALÈNCIA presentarà en ACTIVA’T el seus serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda en la seua flota d’autobusos.

Per al servei regular adaptat EMT compta amb una flota 480 autobusos de pis baix, dels quals 425 incorporen un sistema d’agenollament i rampa automàtica per a facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquests autobusos estan identificats amb un logotip especial. El servei especial PORTA A PORTA per a persones amb discapacitat per diversitat funcional s’ha de sol·licitar telefònicament a EMT VALÈNCIA.

ACTIVA’T (Fira de l’autonomia, mobilitat i oci per a persones amb mobilitat reduïda per diversitat funcional) es celebrarà del 16 al 18 de juny, al Cobert nº 2 de la Marina de València. Col·labora Ajuntament de València- Regidoria de Benestar Social, amb el suport de les Corts Valencianes i la Diputació de València.

Kronisk træthed, stress, vitaminmangel eg virkningen af dette lægemidlet til potensen er baseret på stigende blodgennemstrømning i kønsområdet. Inden du begynder at tage denmarkapotek eg så deres hæmmere påvirker lægemidlets farmakokinetik.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt